Multiple Myeloma   2016-2017

Multiple Myeloma 2016-2017

Erciyes Hematoloji Ders Notları 2016- 2017

Hemapoetik Kök Hücre ve Hematopoez 2016-2017

Hemapoetik Kök Hücre ve Hematopoez 2016-2017

DÖNEM 3 DERSİ 2016-2017

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri

Hematoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim 2013

Yaşlılarda Kök Hücre Transplantasyonu

Yaşlılarda Kök Hücre Transplantasyonu

Geriatri Kongresi, Ankara 2012