Tümör Lizis Sendromu (TR-2018)

Tümör Lizis Sendromu (TR-2018)

Tümör Lizis Sendromu (TR-2018)

Akut Lösemiler (2018)

Akut Lösemiler (2018)

Akut Lösemiler (2018)

Hipoplastik Anemiler (2018)

Hipoplastik Anemiler (2018)

Hipoplastik Anemiler (2018)

Trombotik Mikroanjiopatiler (2018)

Trombotik Mikroanjiopatiler (2018)

Trombotik Mikroanjiopatiler (2018)

Hematolojide Laboratuvar (2018)

Hematolojide Laboratuvar (2018)

Hematolojide Laboratuvar(2018)

Kan Grupları ve kan Transfüzyon Reaksiyonları (2018)

Kan Grupları ve kan Transfüzyon Reaksiyonları (2018)

Kan Grupları ve kan Transfüzyon Reaksiyonları (2018)

Aplastik ve Hipoplastik Anemiler 2017

Aplastik ve Hipoplastik Anemiler 2017

DÖNEM 3 DERSİ 2016-2017

Kök Hücre (DERS NOTU)  2016-2017

Kök Hücre (DERS NOTU) 2016-2017

Kök Hücre (DERS NOTU) 2016-2017

Multiple Myeloma   2016-2017

Multiple Myeloma 2016-2017

Erciyes Hematoloji Ders Notları 2016- 2017

Hemapoetik Kök Hücre ve Hematopoez 2016-2017

Hemapoetik Kök Hücre ve Hematopoez 2016-2017

DÖNEM 3 DERSİ 2016-2017